Όμιλος ΙΝΤΕΡΔΡΟΜΩΝ


 Ιστορικό

 Αποστολή - Όραμα

 Αξίες

Ιστορικό

Η εκτελωνιστική ΜΠΑΣΑΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ & Σια Ο.Ε. ιδρύθηκε το 1980

H εταιρείa ΙΝΤΕΡΔΡΟΜΩΝ CARGO A.E. δημιουργήθηκε το 1995

H εταιρείa VITESSE A.E. δημιουργήθηκε το 2002

Η εκτελωνιστική ΜΠΑΣΑΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ – ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 2004

Η ΙΝΤΕΡΔΡΟΜΩΝ LOGISTICS Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 2005

Η ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 2012


© 2013 Interdromon – Last update 13Mar2013 – Supported by Webmaze